Podstawowym kierunkiem działania Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) są wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle i laboratoriach badawczych realizowane z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej od blisko 30 lat. W pracach wzorcujących wykorzystywane są unikalne, najwyższej dokładności wzorce materialne i systemy interferometrii laserowej.

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest jednostką organizacyjną Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1. Funkcjonuje w oparciu o wdrożony System Zarządzania opisany w Księdze Jakości. W laboratorium wykonywane są zarówno znormalizowane badania techniczne materiałów i elementów konstrukcji budowanych będące przedmiotem akredytacji, jak i eksperymentalne, nie będące przedmiotem akredytacji.

Stanowiska badawcze i naukowo-dydaktyczne.

Badania:

Centrum frezarskie wraz z wrzecionem szybkoobrotowym oraz stanowiskiem do pomiaru sił skrawania wykorzystywane są do badania zjawisk zachodzących w procesie frezowania z wysokimi prędkościami. Stanowisko do pomiaru sił skrawania jest również przystosowane do zamontowania na tokarce uniwersalnej TUG 40 oraz Centrum Tokarskim TAX 45 N, gdzie jest wykorzystywane do badania zjawisk zachodzących w procesie toczenia.

Projektowanie i synteza nowych fotoinicjatorów dedykowanych do roli innowacyjnych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej. Zagadnienie to obejmuje badania nad zwiększeniem szybkości procesów utwardzania powłok polimerowych poprzez opracowanie innowacyjnych fotoinicjatorów polimeryzacji, które charakteryzowałyby się lepszymi parametrami niż te dotychczas stosowane w przemyśle.

Oznaczenia zawartości dioksyn, furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli.

Strony