Zawiesina nanosrebra zawiera roztwór wodny azotanu (V) srebra o stężeniu jonów srebra od 20 do 500 mg/dm3 i roztwór wodny ekstraktu z owoców zawierających kwas elagowy albo roztwór wodny kwasu elagowego albo ich mieszaninę w stosunku objętościowym roztworu wodnego ekstraktu z owoców albo kwasu elagowego albo ich mieszaniny do roztworu wodnego azotanu srebra od 0,02:1 do 1:1, a jej pH wynosi od 7 do 12. Ujawniono także sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja, która może być stosowana w procesach otrzymywania środków do czyszczenia zębów i innych produktów stomatologicznych. Może ona znaleźć zastosowanie w produkcji materiałów do higieny jamy ustnej i stomatologicznych materiałów wypełniających ubytki zębowe. Produkt końcowy może być stosowany samodzielnie lub jako dodatek do pasty do zębów.

Sposób poprawy mieszalności polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych oraz mieszanin wielopolimerowych, polega na dodaniu do nich 3-5% wag. substancji stanowiącej kompatybilizator.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiWN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach i w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach oraz w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Sposób zmniejszenia emisji cząstek stałych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym, w fazie spalania dyfuzyjnego w cylindrze silnika, charakteryzuje się tym, że w końcowej fazie spalania dyfuzyjnego, już po zakończeniu wtrysku paliwa, następuje dostarczenie do cylindra silnika ukierunkowanej strugi powietrza w obszary spalania o najmniejszej zawartości tlenu, przy czym dodatkowa porcja powietrza wtryskiwana jest za pomocą niezależnego zaworu, usytuowanego w głowicy silnika.

Sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika spalinowego, zasilanego jednorodną mieszanką benzyny z powietrzem, wytwarzaną poza cylindrem silnika i doprowadzaną do kanału dolotowego silnika w suwie ssania, charakteryzuje się tym, że do cylindra silnika spalinowego, pod koniec suwu sprężania, wtryskuje się dawkę zapalającą, korzystnie dawkę oleju napędowego, która ulega samozapłonowi, a powstała żagiew płomienia zapala homogeniczną, ubogą mieszankę ben

Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej na drodze kalcynowania produktu rozpyłowego suszenia roztworu ortofosforanów, polega na tym, że przed kalcynacją wysuszony rozpyłowo roztwór ortofosforanów rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, który ma temperaturę 20-30°C i zawartość związków fosforu 11,6-17,4% w przeliczeniu na P2O5 lub zawiesiny wysuszonych rozpyłowo fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90

Strony