Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności miedź i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,1-1,4:1:1,0-1,4:0,4 – 0,6, a zawartość miedzi i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Zn.

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu.

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości fosforu, Zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i mikroelementy nawozowe w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,2-0,6:1:0,8-1,2:0,3-0,6, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,1 do 0,3%

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych charakteryzuje się tym, że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,2-0,5:1:0,8-1,2:0,3-0,6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków charakteryzuje się tym że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,6-0,9:1:0,8-1,2:0,2-0,5, a zawartość boru, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,1 do 0,3%

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw buraków zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O : MgO wynosi odpowiednio 0.8 - 1.2 : 1 : 0.8 - 1.2 : 0.4 - 0.7, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0.05 do 0.2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O : MgO wynosi odpowiednio 0.8 - 1.2 : 1 : 0.8 - 1.2 : 0.3 - 0.6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Cu oraz od 0,2 do 0,4% wagowych

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,0-1,5 1:0,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,05 do 0,2% wagowych Zn.

Strony