Nawóz mineralny uniwersalny przeznaczony w szczególności dla upraw na glebach ubogich w fosfor i mikroelementy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności bor, miedź, mangan, molibden i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,4-0,7:10,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość boru, miedzi, manganu, molibdenu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B

Strony