Granulat z odpadów zwierzęcych zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych oraz pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych. Przedmiotem wynalazku jest także sposób utylizacji odpadów zwierzęcych i popiół uzyskany tym sposobem.