Sposób kompensacji mocy biernej, w układzie kompensatora bocznikowego energoelektronicznego, polega na tym, że reguluje się moc bierną obciążenia poprzez zmianę częstotliwości zasilania elementów reaktancyjnych, sterując obszarowo przekształtnikiem macierzowym, w sposób zapewniający przenoszenie mocy biernej i możliwość zmiany znaku mocy biernej oraz zmianę częstotliwości wyjściowej przekształtnika macierzowego.