Akumulator hydrauliczny, przeznaczony do gromadzenia zarówno energii hydrostatycznej, jak i energii kinetycznej ruchu obrotowego, zawiera obrotowo podparte cieczowe koło zamachowe o zmiennym momencie bezwładności, które ma dwa cylindry usytuowane jeden w drugim, koncentrycznie względem osi obrotu koła, przy czym wewnętrzny cylinder stanowi zbiornik dla sprężonego gazu, natomiast zewnętrzny jest podzielony przesuwnym pierścieniowym tłokiem na dwie komory o zmiennych objętościach, z których pie

Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony.

Przedmiotem wynalazku jest napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego, znajdujący zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych. W ciągu palet transportowych dyski umieszczone są naprzemiennie, dyski A i dyski B. Prawa krawędź bieżni wyposażona jest w listwę zębatą, umieszczoną w górnej części krawędzi, a lewa krawędź bieżni posiada listwę zębatą, umieszczoną w dolnej części krawędzi.

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół.

Przedmiotem wynalazku jest nowa paleta transportowa do tunelowego pieca przepychowego znajdująca zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych, w energooszczędnych systemach transportu wsadu, w systemach oczyszczania atmosfery pieca przepychowego ze szkodliwych produktów wypalania oraz w okołopiecowych systemach rekuperacji energii cieplnej.

Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do pokrywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia. Segmenty te montowane są do wsporników mocujących przytwierdzonych z pokrywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia mocowane są, za pomocą dwustronnych śrub i nakrętek dwustronnych, segmenty ceramiczne i odlewane ze staliwa żaroodpornego segmenty pierścieniowe.