W badanym układzie wydziela się przestrzeń pomiarową z co najmniej jednym odkształcalnym sprężyście oknem przepuszczającym lub odbijającym światło.