Akumulator hydrauliczny, przeznaczony do gromadzenia zarówno energii hydrostatycznej, jak i energii kinetycznej ruchu obrotowego, zawiera obrotowo podparte cieczowe koło zamachowe o zmiennym momencie bezwładności, które ma dwa cylindry usytuowane jeden w drugim, koncentrycznie względem osi obrotu koła, przy czym wewnętrzny cylinder stanowi zbiornik dla sprężonego gazu, natomiast zewnętrzny jest podzielony przesuwnym pierścieniowym tłokiem na dwie komory o zmiennych objętościach, z których pie