Ciśnieniomierz posiada kątową ramę, na której zabudowany jest we wspólnej obudowie zespół pomiarowy z hydrauliczną komorą pomiarową oraz optoelektroniczny zestaw laserowo-rejestrujący. Zespół pomiarowy posiada cylinderek wypełniony cieczą kontrolną przepuszczającą światło, zakończony z obydwu stron przepuszczającymi światło wziernikami, które są odkształcalne sprężyście, a na wejściu do cylinderka jest przepona, pod którą poprzez zawór napełniający doprowadzane jest medium z badanego układu.

Sposób detekcji komórek pierwotniaków w próbkach ciekłych polega na tym, że wykonuje się następujące kroki: unieruchamia się komórki na podłożu z membrany; wymywa się komórki z membrany roztworem soli fizjologicznej; separuje się komórki; przeprowadza się lizę komórek; dokonuje się izolacji kwasów nukleinowych z lizatu; dokonuje się amplifikacji kwasów nukleinowych oraz obrazuje się produkty amplifikacji.

Stabilizator posiada walcową sprężynę śrubową o zakończeniach nieszlifowanych oraz pręt sprężynowy, o kuliście zaokrąglonych końcach, umieszczony swobodnie wewnątrz sprężyny śrubowej i utwierdzony w niej przegubem wahliwym usytuowanym w środku ich długości. Końce pręta sprężynowego  znajdują się w strefie wyznaczonej długością trzonka haków zaczepowych osadzanych rozłącznie na sprężynie śrubowej.

Strony