Zespół samonaprowadzania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu na kierunek wiatru ma sztywno ustalony w głowicy wysięgnik, na końcu którego jest usytuowany kierunkowy silnik wiatrowy, sprzężony mechanicznie przekładnią wychylającą z kołem osadzonym na konstrukcji nośnej. Kierunkowy silnik wiatrowy stanowi silnik karuzelowy o pionowej osi obrotu, ułożyskowanej obrotowo względem wysięgnika, wyposażony w parzystą ilość płatów.