Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony.

Przedmiotem wynalazku jest napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego, znajdujący zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych. W ciągu palet transportowych dyski umieszczone są naprzemiennie, dyski A i dyski B. Prawa krawędź bieżni wyposażona jest w listwę zębatą, umieszczoną w górnej części krawędzi, a lewa krawędź bieżni posiada listwę zębatą, umieszczoną w dolnej części krawędzi.

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja zespolonego przeszklenia dwuszynowego, stosowanego w oknach i drzwiach. Dwuszybowe przeszklenie zespolone zawiera szybę zewnętrzną i szybę wewnętrzną. Pomiędzy nimi usytuowana jest, osadzona u podstawy przeszklenia, przegroda z cienkiego szkła. Wysokości przegrody jest mniejsza niż wysokość szyby wewnętrznej lub i zewnętrznej. Ponadto przegroda jest umieszczona równolegle do ich płaszczyzn.

Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do pokrywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia. Segmenty te montowane są do wsporników mocujących przytwierdzonych z pokrywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia mocowane są, za pomocą dwustronnych śrub i nakrętek dwustronnych, segmenty ceramiczne i odlewane ze staliwa żaroodpornego segmenty pierścieniowe.