Sposób poprawy mieszalności polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych oraz mieszanin wielopolimerowych, polega na dodaniu do nich 3-5% wag. substancji stanowiącej kompatybilizator.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiWN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach i w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach oraz w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Sposób zmniejszenia emisji cząstek stałych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym, w fazie spalania dyfuzyjnego w cylindrze silnika, charakteryzuje się tym, że w końcowej fazie spalania dyfuzyjnego, już po zakończeniu wtrysku paliwa, następuje dostarczenie do cylindra silnika ukierunkowanej strugi powietrza w obszary spalania o najmniejszej zawartości tlenu, przy czym dodatkowa porcja powietrza wtryskiwana jest za pomocą niezależnego zaworu, usytuowanego w głowicy silnika.

Sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika spalinowego, zasilanego jednorodną mieszanką benzyny z powietrzem, wytwarzaną poza cylindrem silnika i doprowadzaną do kanału dolotowego silnika w suwie ssania, charakteryzuje się tym, że do cylindra silnika spalinowego, pod koniec suwu sprężania, wtryskuje się dawkę zapalającą, korzystnie dawkę oleju napędowego, która ulega samozapłonowi, a powstała żagiew płomienia zapala homogeniczną, ubogą mieszankę ben

Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminium, cechujących się resztkową porowatością, gdzie mieszaninę proszków aluminium, dodatków stopowych lub zapraw stopowych oraz środków poślizgowych w postaci wosków prasuje się w kształtki, po czym w gazowej atmosferze ochronnej azotu, gazów obojętnych lub ich mieszanin kształtki nagrzewa się, spieka izotermicznie i chłodzi, charakteryzuje się tym, że kształtki nagrzewa się z szybkością nie większą niż 20 K/min., przy szybkości przepływu

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali polega na tym, że wodną zawiesinę nanocząstek metali miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, a następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Alternatywnie zawiesinę nanocząstek metali na bazie glikolu polietylenowego miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, następnie do mieszaniny dodaje się wody i metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kleju epoksydowego zawierającego żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, prowadzonej przy użyciu czynnika solwolitycznego oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych i ewentualnie środek odpieniający.

Strony