Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji.

Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji polega na tym, że do zawiesiny gnojowicy przy ciągłym mieszaniu, dodaje się kwasu fosforowego do uzyskania pH korzystnie od 5,0 do 5,5 i następnie kwasu siarkowego do uzyskania pH korzystnie od 3,0 do 3,5, po czym dodaje się roztwór mleka wapiennego do uzyskania pH od 8,0 do 8,3, a po nim z kolei stały fosforan wapnia korzystnie superfostat w proporcji wagowej od 8/100 do 12/100 w

Akumulator hydrauliczny, przeznaczony do gromadzenia zarówno energii hydrostatycznej, jak i energii kinetycznej ruchu obrotowego, zawiera obrotowo podparte cieczowe koło zamachowe o zmiennym momencie bezwładności, które ma dwa cylindry usytuowane jeden w drugim, koncentrycznie względem osi obrotu koła, przy czym wewnętrzny cylinder stanowi zbiornik dla sprężonego gazu, natomiast zewnętrzny jest podzielony przesuwnym pierścieniowym tłokiem na dwie komory o zmiennych objętościach, z których pie

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawiera zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy emulsji oraz króciec wylotowy wody, króciec wyprowadzający oleju, króciec wylotowy gazu, kanał wlotowy, pokrywę górną, pokrywę dolną, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju. Wewnątrz cylindrycznego korpusu separatora wbudowane są dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna.

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawierający zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy oraz króćce wylotowe wody, kanał wlotowy, pokrywę, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju oraz króciec wyprowadzający olej, charakteryzujący się tym, że wewnątrz cylindrycznego korpusu wbudowane są co najmniej dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna, które wewnątrz separatora tworzą trzy strefy przepływu o przeciwnych kierunkach przepływu.

Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony.

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, wyposażony jest w korpus dający się połączyć z rurociągiem. Korpus zawiera wewnątrz nieruchomą, poprzeczną i prostopadłą do osi korpusu perforowaną przegrodę oraz usytuowaną przy przegrodzie ruchomą, perforowaną przysłonę, która ma postać obrotowego elementu, korzystnie tarczy, wirującego w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu z regulowaną prędkością przy perforowanej przegrodzie.

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, jest wyposażony w dający się połączyć z rurami i rurociągu korpus, który to korpus zawiera wlot i wylot oraz wewnętrzną komorę z usytuowaną w niej ruchomą, perforowaną przysłoną.

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół.

Strony