Sposób poprawy mieszalności polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych oraz mieszanin wielopolimerowych, polega na dodaniu do nich 3-5% wag. substancji stanowiącej kompatybilizator.

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania. Jego zaletą jest opracowanie sposobu poprawiającego warunki wytwarzania wyrobów z proszków i urządzenia do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania, a w wyniku dającego wyrób o lepszych właściwościach, uzyskany wydajniejszym, krócej trwającym procesem.

Urządzenie do dynamicznego wytwarzania materiałów o podwyższonej gęstości, prasowanych na ciepło, składa się z pulsatora, grzałek oporowych, zespołu chłodzenia, matrycy, zespołu chłodzenia stempla górnego i zespołu chłodzenia stempla dolnego. Proces prasowania przebiega następująco: w pierwszej fazie zostaje schłodzony zespołem chłodzenia stempel górny, zespołem chłodzenia stempel dolny i zespołem chłodzenia matryca.

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja zespolonego przeszklenia dwuszynowego, stosowanego w oknach i drzwiach. Dwuszybowe przeszklenie zespolone zawiera szybę zewnętrzną i szybę wewnętrzną. Pomiędzy nimi usytuowana jest, osadzona u podstawy przeszklenia, przegroda z cienkiego szkła. Wysokości przegrody jest mniejsza niż wysokość szyby wewnętrznej lub i zewnętrznej. Ponadto przegroda jest umieszczona równolegle do ich płaszczyzn.