Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu polega na tym, że wodny roztwór soli lub kwasu będących źródłem jonów srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 20°C do 200°C i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut.

Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu polega na tym, że wodny roztwór soli lub kwasu, zawierający jony metalu miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 100°C do 200°C w polu promieniowania mikrofalowego, w naczyniu zamkniętym, w warunkach podwyższonego ciśnienia i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności miedź i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,1-1,4:1:1,0-1,4:0,4 – 0,6, a zawartość miedzi i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Zn.

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu.

Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek ceru polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów ceru miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 100°C do 200°C w polu promieniowania mikrofalowego i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 15 minut. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina otrzymana tym sposobem.

Sposób otrzymywania nanostrukturalnego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów cynku (II), żelaza (III), cyrkonu (IV) albo miedzi (II) miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury 100° do 250°C i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 60 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów cynku (II), żelaza (III), cyrkonu (IV) albo miedzi (II) miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury 100° do 250°C w polu promieniowania mikrofalowgo i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,0-1,5 1:0,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,05 do 0,2% wagowych Zn.

Strony