Ciśnieniomierz posiada kątową ramę, na której zabudowany jest we wspólnej obudowie zespół pomiarowy z hydrauliczną komorą pomiarową oraz optoelektroniczny zestaw laserowo-rejestrujący. Zespół pomiarowy posiada cylinderek wypełniony cieczą kontrolną przepuszczającą światło, zakończony z obydwu stron przepuszczającymi światło wziernikami, które są odkształcalne sprężyście, a na wejściu do cylinderka jest przepona, pod którą poprzez zawór napełniający doprowadzane jest medium z badanego układu.