Młyn koloidalny, ma kadłub ze stożkowym stojanem o rowkowanej powierzchni roboczej i umieszczony w nim na poziomym wale napędowym stożkowy rotor o rowkowanej powierzchni roboczej, komorę rozładunkową, jeden króciec do doprowadzania materiału wejściowego i drugi króciec rozładowania gotowego produktu.

Zespół samonaprowadzania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu na kierunek wiatru ma sztywno ustalony w głowicy wysięgnik, na końcu którego jest usytuowany kierunkowy silnik wiatrowy, sprzężony mechanicznie przekładnią wychylającą z kołem osadzonym na konstrukcji nośnej. Kierunkowy silnik wiatrowy stanowi silnik karuzelowy o pionowej osi obrotu, ułożyskowanej obrotowo względem wysięgnika, wyposażony w parzystą ilość płatów.

Sposób spalania mieszanki wodorowo - powietrznej polega na tym, że paliwo wodorowe wprowadzone jest do przestrzeni roboczej silnika wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim w jednej dawce lub w dawkach dozowanych w porcjach. Paliwo wprowadzane jest przed wyładowaniem iskrowym inicjującym zapłon oraz w trakcie trwania spalania zachodzącego w strefie dyfuzji masy wodoru do strefy powietrza i dyfuzji ciepła do strefy spalania.