Sposób zmniejszenia emisji cząstek stałych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym, w fazie spalania dyfuzyjnego w cylindrze silnika, charakteryzuje się tym, że w końcowej fazie spalania dyfuzyjnego, już po zakończeniu wtrysku paliwa, następuje dostarczenie do cylindra silnika ukierunkowanej strugi powietrza w obszary spalania o najmniejszej zawartości tlenu, przy czym dodatkowa porcja powietrza wtryskiwana jest za pomocą niezależnego zaworu, usytuowanego w głowicy silnika.

Sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika spalinowego, zasilanego jednorodną mieszanką benzyny z powietrzem, wytwarzaną poza cylindrem silnika i doprowadzaną do kanału dolotowego silnika w suwie ssania, charakteryzuje się tym, że do cylindra silnika spalinowego, pod koniec suwu sprężania, wtryskuje się dawkę zapalającą, korzystnie dawkę oleju napędowego, która ulega samozapłonowi, a powstała żagiew płomienia zapala homogeniczną, ubogą mieszankę ben

Sposób spalania mieszanki wodorowo - powietrznej polega na tym, że paliwo wodorowe wprowadzone jest do przestrzeni roboczej silnika wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim w jednej dawce lub w dawkach dozowanych w porcjach. Paliwo wprowadzane jest przed wyładowaniem iskrowym inicjującym zapłon oraz w trakcie trwania spalania zachodzącego w strefie dyfuzji masy wodoru do strefy powietrza i dyfuzji ciepła do strefy spalania.

Przedmiotem oferty jest układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania zapewniający większy poziom niezawodności pokładowego systemu zasilania pojazdów samochodowych z własną baterią akumulatorów. W szczególności rozwiązanie to nadaje się do stabilizacji napięcia wyjściowego tego układu przy pracy prądnicowej.