Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, wyposażony jest w korpus dający się połączyć z rurociągiem. Korpus zawiera wewnątrz nieruchomą, poprzeczną i prostopadłą do osi korpusu perforowaną przegrodę oraz usytuowaną przy przegrodzie ruchomą, perforowaną przysłonę, która ma postać obrotowego elementu, korzystnie tarczy, wirującego w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu z regulowaną prędkością przy perforowanej przegrodzie.

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, jest wyposażony w dający się połączyć z rurami i rurociągu korpus, który to korpus zawiera wlot i wylot oraz wewnętrzną komorę z usytuowaną w niej ruchomą, perforowaną przysłoną.