Mechanizm zawiera płytę lądowiska, poruszaną przez dwie podporowe płyty oraz podporową dźwignię. Dźwignia połączona jest przegubem krzyżakowym  z pierwszym liniowym napędem oraz przegubem kulistym z płytą lądowiska, natomiast płyty połączone są z płytą lądowiska za pomocą par obrotowych przegubów. Pierwsza płyta jest połączona z drugim liniowym napędem za pomocą pary obrotowych przegubów, a druga płyta jest połączona z trzecim liniowym napędem za pomocą drugiej pary obrotowych przegubów.