Przedmiotem wynalazku jest napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego, znajdujący zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych. W ciągu palet transportowych dyski umieszczone są naprzemiennie, dyski A i dyski B. Prawa krawędź bieżni wyposażona jest w listwę zębatą, umieszczoną w górnej części krawędzi, a lewa krawędź bieżni posiada listwę zębatą, umieszczoną w dolnej części krawędzi.

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół.

Przedmiotem wynalazku jest nowa paleta transportowa do tunelowego pieca przepychowego znajdująca zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych, w energooszczędnych systemach transportu wsadu, w systemach oczyszczania atmosfery pieca przepychowego ze szkodliwych produktów wypalania oraz w okołopiecowych systemach rekuperacji energii cieplnej.

Przedmiotem wynalazku jest system rekuperacji energii i separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym przeciwbieżnym zintegrowany z systemem separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym zawierający wentylator, filtr wychwytujący szkodliwe produkty procesu wypalania oraz kolektory wentylacyjne.

Granulat z odpadów zwierzęcych zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych oraz pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych. Przedmiotem wynalazku jest także sposób utylizacji odpadów zwierzęcych i popiół uzyskany tym sposobem.

Zużytą ziemię bielącą wprowadza się do granulowanego złoża inertnego lub aktywnego chemicznie o temperaturze poniżej 1200°C, w którym równolegle z procesem regeneracji ziemi bielącej prowadzi się przy udziale czynnika utleniającego proces spalania gazowego paliwa węglowodorowego, wytwarzający w złożu strefę reakcyjną o podwyższonej zawartości rodników OH, HO2, H i O, CHx, po czym odzyskuje się ziemię bielącą w postaci sypkiego materiału pozbawionego substancji organicznych i karbonizatów.

Strony