Mechanizm składa się z dwóch poprzecznie ustawionych, jeden nad drugim, czworoboków przegubowych w kształcie trapezów równoramiennych, przy czym ruchomy łącznik z parami przegubów obrotowych stanowi wspólne ogniwo obu czworoboków. Do platformy nośnej  przyłączone są przegubami kulistymi dwa napędy liniowe, usytuowane poprzecznie w płaszczyznach działania tych czworoboków przegubowych.

W każdej sekcji fluidyzacyjnej aparat posiada wielołopatkowe mieszadła rozmieszczone na trzech poziomach, przy czym na dolnym złożowym poziomie łopatka mieszadła dolnego ma wysokość co najwyżej równą wysokości złoża i perforowana jest wytłaczanymi otworami oraz zakończona jest z boku elastycznymi skrobakami, współpracującymi z walcową pobocznicą korpusu aparatu, zaś na środkowym, nadzłożowym i górnym, wylotowym poziomie łopatki mieszadła środkowego i górnego perforowane są otworami przelotowy

Sposób spalania mieszanki wodorowo - powietrznej polega na tym, że paliwo wodorowe wprowadzone jest do przestrzeni roboczej silnika wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim w jednej dawce lub w dawkach dozowanych w porcjach. Paliwo wprowadzane jest przed wyładowaniem iskrowym inicjującym zapłon oraz w trakcie trwania spalania zachodzącego w strefie dyfuzji masy wodoru do strefy powietrza i dyfuzji ciepła do strefy spalania.

Przedmiotem oferty jest układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania zapewniający większy poziom niezawodności pokładowego systemu zasilania pojazdów samochodowych z własną baterią akumulatorów. W szczególności rozwiązanie to nadaje się do stabilizacji napięcia wyjściowego tego układu przy pracy prądnicowej.

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, wprowadzone do jego struktury, polega na tym, że roztwór zawierający fosforan di-sodu lub fosforan di-potasu, o stężeniu 0,04-0,2 M/l łączy się wolno, korzystnie kroplami, w podwyższonej temperaturze z drugim roztworem, który zawiera sól wapniową, korzystnie octan wapnia, o stężeniu 0,1-0,5 M/l i dobrze rozpuszczalną w wodzie sól srebra, w takiej ilości aby w drugim roztworze stosunek molowy Ag/Ca korzystnie wynosił

Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych zawierających 10-90% wagowych trifosforanu pentasodu, 3-10% wagowych difosforanu tetrasodu i 5-15% wagowych diwodorofosforan disodu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan potasu, przy stosunku molowym Na/P od 1,67 do 1,77 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji korzystnie konsystencji mokrego piasku, po czym otrzymaną mieszaninę kal

Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do pokrywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia. Segmenty te montowane są do wsporników mocujących przytwierdzonych z pokrywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia mocowane są, za pomocą dwustronnych śrub i nakrętek dwustronnych, segmenty ceramiczne i odlewane ze staliwa żaroodpornego segmenty pierścieniowe.

Przedmiotem wynalazku jest zawiesina zawierająca nanozłoto albo nanosrebro albo ich mieszaninę zawierająca roztwór wodny nanocząstek złota o stężeniu złota od 20 do 500 mg/dm3 albo nanocząstek srebra o stężeniu srebra od 20 do 500 mg/dm3 albo mieszaniny nanocząstek złota i nanocząstek srebra o stężeniu złota i srebra od 20 do 500 mg/dm3 oraz roztwór wodny ekstraktu z owoców albo z ziela zawierający kwas elagowy, kwas galusowy, kwas askorbinowy, antocyjany, flawonoidy, związki śluzowe, peptydo

Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu zawierającego co najmniej 85% wagowych difosforanu tetrasodu Na4P2O7, polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego ekstrakcyjnego lub termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan sodu, przy stosunku molowym Na/P 1,77 - 2,0 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji, po czym otrzymaną mieszaninę kalcynuje się w piecach obrotowych.

Strony