Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu polega na tym, że wodny roztwór soli lub kwasu będących źródłem jonów srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 20°C do 200°C i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut.

Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu polega na tym, że wodny roztwór soli lub kwasu, zawierający jony metalu miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 100°C do 200°C w polu promieniowania mikrofalowego, w naczyniu zamkniętym, w warunkach podwyższonego ciśnienia i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw kukurydzy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności miedź i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,1-1,4:1:1,0-1,4:0,4 – 0,6, a zawartość miedzi i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Zn.

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu.

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości fosforu, Zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i mikroelementy nawozowe w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,2-0,6:1:0,8-1,2:0,3-0,6, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,1 do 0,3%

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych charakteryzuje się tym, że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,2-0,5:1:0,8-1,2:0,3-0,6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków charakteryzuje się tym że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,6-0,9:1:0,8-1,2:0,2-0,5, a zawartość boru, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,1 do 0,3%

Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek ceru polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów ceru miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 100°C do 200°C w polu promieniowania mikrofalowego i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 15 minut. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina otrzymana tym sposobem.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw buraków zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O : MgO wynosi odpowiednio 0.8 - 1.2 : 1 : 0.8 - 1.2 : 0.4 - 0.7, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0.05 do 0.2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych

Strony