Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O : MgO wynosi odpowiednio 0.8 - 1.2 : 1 : 0.8 - 1.2 : 0.3 - 0.6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Cu oraz od 0,2 do 0,4% wagowych

Sposób otrzymywania nanostrukturalnego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów cynku (II), żelaza (III), cyrkonu (IV) albo miedzi (II) miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury 100° do 250°C i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 60 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów cynku (II), żelaza (III), cyrkonu (IV) albo miedzi (II) miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury 100° do 250°C w polu promieniowania mikrofalowgo i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 1,0-1,5 1:0,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,05 do 0,2% wagowych Zn.

Nawóz mineralny uniwersalny przeznaczony w szczególności dla upraw na glebach ubogich w fosfor i mikroelementy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności bor, miedź, mangan, molibden i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,4-0,7:10,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość boru, miedzi, manganu, molibdenu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B

Zalety hydrokoloidów:
- wilgotne środowisko w ranie,
- stała temperatura w ranie,
- pH ok.. 6 zwiększające szybkość gojenia,
- zmniejszenie dostępu tlenu niwelujące dolegliwości bólowe.

Strony