Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym w wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać rury, przechodzącej centralnie przez cylindryczną strefę spalania, od jej wylotu ku wlotowi, i który w obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszen

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym wewnątrz strefy spalania przy wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, natomiast do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, którego ślimak ma usytuowaną w osi r

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma cylindryczny korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, natomiast w wylocie odprowadzającym produkty spalania z cylindrycznej strefy spalania jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadz

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma cylindryczny korpus, z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia natomiast w wylocie odprowadzającym produkty spalania jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać

Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony.

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, wyposażony jest w korpus dający się połączyć z rurociągiem. Korpus zawiera wewnątrz nieruchomą, poprzeczną i prostopadłą do osi korpusu perforowaną przegrodę oraz usytuowaną przy przegrodzie ruchomą, perforowaną przysłonę, która ma postać obrotowego elementu, korzystnie tarczy, wirującego w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu z regulowaną prędkością przy perforowanej przegrodzie.

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, jest wyposażony w dający się połączyć z rurami i rurociągu korpus, który to korpus zawiera wlot i wylot oraz wewnętrzną komorę z usytuowaną w niej ruchomą, perforowaną przysłoną.

Ciśnieniomierz posiada kątową ramę, na której zabudowany jest we wspólnej obudowie zespół pomiarowy z hydrauliczną komorą pomiarową oraz optoelektroniczny zestaw laserowo-rejestrujący. Zespół pomiarowy posiada cylinderek wypełniony cieczą kontrolną przepuszczającą światło, zakończony z obydwu stron przepuszczającymi światło wziernikami, które są odkształcalne sprężyście, a na wejściu do cylinderka jest przepona, pod którą poprzez zawór napełniający doprowadzane jest medium z badanego układu.

Dwuczłonowa pompa do wspomagania niewydolnego serca, zasilana siłą mięśnia szkieletowego, zawierająca kanały wlotowe i wylotowe dla krwi, zastawki mechaniczne oraz worek krwisty, charakteryzuje się tym, że składa się z pompy wspomagania i hydraulicznego napędu, połączonych przewodem hydraulicznym, przy czym pompa wspomagania zawiera obudowę wykonaną z termoplastycznego materiału, wewnątrz której jest umieszczony szczelnie miękki worek krwisty o zmiennej grubości zakończony z obu stron jedno l

Strony