Przedmiotem wynalazku jest napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego, znajdujący zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych. W ciągu palet transportowych dyski umieszczone są naprzemiennie, dyski A i dyski B. Prawa krawędź bieżni wyposażona jest w listwę zębatą, umieszczoną w górnej części krawędzi, a lewa krawędź bieżni posiada listwę zębatą, umieszczoną w dolnej części krawędzi.

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół.

Przedmiotem wynalazku jest nowa paleta transportowa do tunelowego pieca przepychowego znajdująca zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych, w energooszczędnych systemach transportu wsadu, w systemach oczyszczania atmosfery pieca przepychowego ze szkodliwych produktów wypalania oraz w okołopiecowych systemach rekuperacji energii cieplnej.

Przedmiotem wynalazku jest system rekuperacji energii i separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym przeciwbieżnym zintegrowany z systemem separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym zawierający wentylator, filtr wychwytujący szkodliwe produkty procesu wypalania oraz kolektory wentylacyjne.

Przedmiotem wynalazku jest zautomatyzowane urządzenie do dynamicznego wytwarzania elementów cienkościennych z materiałów rozdrobnionych, gdzie zasypywanie materiałem rozdrobnionym bardzo wąskiej komory zasypowej przebiega następująco: wypełniana rozdrobnionym materiałem kompaktowa kaseta zasypowa, napędzana przez równoległe siłowniki, porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym nad obszarem komory zasypowej i w tym samym czasie stempel, napędzany stołem porusza się jednostajnie w dół i dodatkowo wp

Urządzenie do wspomagania procesów prasowania materiałów rozdrobnionych za pomocą drgań mechanicznych, składa się z silnika, napędzającego poprzez przekładnię pasową impulsator przepływu, połączony trwale z siłownikiem. Zasilanie impulsatora przepływu doprowadzone jest do króćca, a spływ do zbiornika odbywa się króćcem. Na obwodzie wirnika impulsatora przepływu wykonane są rowki.

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania. Jego zaletą jest opracowanie sposobu poprawiającego warunki wytwarzania wyrobów z proszków i urządzenia do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania, a w wyniku dającego wyrób o lepszych właściwościach, uzyskany wydajniejszym, krócej trwającym procesem.

Strony