Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu o wzorze ogólnym. Ujawniono również sposób wytwarzania nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej. Przedmiotem wynalazku są także nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące zawierające:

Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru polega na tym, że zawiesinę nanocząstek o stężeniu od 50 do 5000 mg/dm3 wprowadza się do probówek wirnikowych, poddaje procesowi wirowania z prędkością 20 000 obr/min do 150 000 obr/min, a proces wirowania prowadzi się raz, bądź powtarza się go co najmniej raz odprowadzając w międzyczasach supernatant i uzupełniając wirowaną zawiesinę, a po wirowaniu odprowadza się supernatant, natomiast osa

Sposób detekcji komórek pierwotniaków w próbkach ciekłych polega na tym, że wykonuje się następujące kroki: unieruchamia się komórki na podłożu z membrany; wymywa się komórki z membrany roztworem soli fizjologicznej; separuje się komórki; przeprowadza się lizę komórek; dokonuje się izolacji kwasów nukleinowych z lizatu; dokonuje się amplifikacji kwasów nukleinowych oraz obrazuje się produkty amplifikacji.

System napędowy podwodnego robota mobilnego zawierający niezależne napędy oscylacyjno - pozycjonujące płetw bocznych charakteryzuje się tym, że zawiera napędzany silnikiem głównym mechanizm korbowo – wahaczowy do wprawiania w ruch oscylacyjny płetw bocznych za pomocą przekładni zębatych sprzężonych z uzębieniami wewnętrznymi kół zębatych, przy czym pozycja neutralna ruchu oscylacyjnego płetw bocznych jest nastawna za pomocą serwonapędów poprzez obrót kół zębatych za pośrednictwem ich uzębień

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja zespolonego przeszklenia dwuszynowego, stosowanego w oknach i drzwiach. Dwuszybowe przeszklenie zespolone zawiera szybę zewnętrzną i szybę wewnętrzną. Pomiędzy nimi usytuowana jest, osadzona u podstawy przeszklenia, przegroda z cienkiego szkła. Wysokości przegrody jest mniejsza niż wysokość szyby wewnętrznej lub i zewnętrznej. Ponadto przegroda jest umieszczona równolegle do ich płaszczyzn.

Zespół samonaprowadzania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu na kierunek wiatru ma sztywno ustalony w głowicy wysięgnik, na końcu którego jest usytuowany kierunkowy silnik wiatrowy, sprzężony mechanicznie przekładnią wychylającą z kołem osadzonym na konstrukcji nośnej. Kierunkowy silnik wiatrowy stanowi silnik karuzelowy o pionowej osi obrotu, ułożyskowanej obrotowo względem wysięgnika, wyposażony w parzystą ilość płatów.

Zastosowanie tufu wulkanicznego po obróbce termicznej jako materiału do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, w których wyprażony tuf o średniej wielkości ziaren poniżej 20 μm, a korzystnie poniżej 5 μm, w ilości 0,1 do 12% masowych w przeliczeniu na masę kompozytu, jest rozproszony w osnowie metalicznej miedzi, przy czym tuf zawiera przynajmniej SiO2 w postaci K(Al2Si3O8) w ilości 32 do 51% masowych, Fe2O3 w ilości 11 do 13% masowych i Al2O3 w ilości 9 do 12,5% masowych w przel

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pochodnych 2-metylobenzoksazolu o wzorze 1, gdzie: n= 1, 2, 3, ...., a X= anion jodoniowy J- lub anion chlorkowy Cl- lub anion bromkowy Br- lub anion rodankowy SCN- lub anion p-toluenosulfonowy CH3-, C6H4SO3-, jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych.

Stabilizator posiada walcową sprężynę śrubową o zakończeniach nieszlifowanych oraz pręt sprężynowy, o kuliście zaokrąglonych końcach, umieszczony swobodnie wewnątrz sprężyny śrubowej i utwierdzony w niej przegubem wahliwym usytuowanym w środku ich długości. Końce pręta sprężynowego  znajdują się w strefie wyznaczonej długością trzonka haków zaczepowych osadzanych rozłącznie na sprężynie śrubowej.

Strony