Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych specjalizuje się w wykonywaniu badań materiałów i konstrukcji związanych z budownictwem drogowym. W badaniach wykorzystywana jest nowoczesna aparatura badawcza, procedury badań realizowane są wg norm zharmonizowanych PN-EN. Bazując na uzyskanych wynikach mogą być opracowywane są ekspertyzy oraz opinie mówiące o przydatności wybranych materiałów i technologii do budowy dróg, przyczynach awarii konstrukcji drogowych.

Strony


Subskrybuj Science 2 Business RSS