Układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania

Przedmiotem oferty jest układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania zapewniający większy poziom niezawodności pokładowego systemu zasilania pojazdów samochodowych z własną baterią akumulatorów. W szczególności rozwiązanie to nadaje się do stabilizacji napięcia wyjściowego tego układu przy pracy prądnicowej.

Układ charakteryzuje się tym, że bezpośrednio do zacisków baterii (BA) przyłączone są równolegle dwa elektroniczne komutatory, sterowane sygnałami ze zintegrowanego sterownika (ST), natomiast układ komutatora głównego stanowi 3-fazowy mostek złożony z dwukierunkowych kluczy elektronicznych i równolegle z nimi połączonych diod rozładowczych, zaś układ komutatora pomocniczego  stanowi 1-fazowy mostek złożony z dwukierunkowych kluczy elektronicznych i równolegle z nimi połączonych diod rozładowczych. Korzystnie układ ma zabudowany na wirniku maszyny komutator wirnika, który stanowi sterowany tranzystorowy prostownik 3-fazowy (AC/DC), złożony z dwukierunkowych kluczy elektronicznych i równolegle z nimi połączonych diod rozładowczych, oraz sterownik wirnika (SW) sterujący kluczami elektronicznymi. Sposób sterowania tego układu charakteryzuje się tym, że zintegrowany sterownik (ST) układu steruje równocześnie kluczami elektronicznymi komutatora głównego, jak i kluczami komutatora pomocniczego wg odrębnych algorytmów sterowania dla pracy silnikowej i prądnicowej układu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie transportu i przeładunkowe
Pojazdy drogowe
Pojazdy elektryczne i hybrydowe
Systemy napędu i trakcyjne
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl