Sposób spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w silniku o zapłonie iskrowym

Sposób spalania mieszanki wodorowo - powietrznej polega na tym, że paliwo wodorowe wprowadzone jest do przestrzeni roboczej silnika wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim w jednej dawce lub w dawkach dozowanych w porcjach. Paliwo wprowadzane jest przed wyładowaniem iskrowym inicjującym zapłon oraz w trakcie trwania spalania zachodzącego w strefie dyfuzji masy wodoru do strefy powietrza i dyfuzji ciepła do strefy spalania. Równocześnie kontrolowane są prędkości wydzielania ciepła w trakcie spalania i wzrostu ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika, a także regulowane są ilości składników do uzyskania mieszanki wodorowo - powietrznej ubogiej, bogatej lub stechiometrycznej, aż do prawie całkowitego wyczerpania tlenu zawartego w powietrzu zasysanym przez silnik.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie przemysłowe
Technologie transportu i przeładunkowe
Hydraulika
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl