Aparat fluidyzacyjny z mechanicznym mieszaniem

W każdej sekcji fluidyzacyjnej aparat posiada wielołopatkowe mieszadła rozmieszczone na trzech poziomach, przy czym na dolnym złożowym poziomie łopatka mieszadła dolnego ma wysokość co najwyżej równą wysokości złoża i perforowana jest wytłaczanymi otworami oraz zakończona jest z boku elastycznymi skrobakami, współpracującymi z walcową pobocznicą korpusu aparatu, zaś na środkowym, nadzłożowym i górnym, wylotowym poziomie łopatki mieszadła środkowego i górnego perforowane są otworami przelotowymi dowolnego kształtu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Technologie chemiczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl