Mechanizm stabilizacji poziomej platformy nośnej

Mechanizm składa się z dwóch poprzecznie ustawionych, jeden nad drugim, czworoboków przegubowych w kształcie trapezów równoramiennych, przy czym ruchomy łącznik z parami przegubów obrotowych stanowi wspólne ogniwo obu czworoboków. Do platformy nośnej  przyłączone są przegubami kulistymi dwa napędy liniowe, usytuowane poprzecznie w płaszczyznach działania tych czworoboków przegubowych.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl