Przepustnica zaworu motylowego

Przepustnica zaworu motylowego, w przekroju poprzecznym ma profil zasadniczo w formie asymetrycznie ściętego dwułopatkowego śmigła, którego kontur stanowi brzeg wklęsłej figury płaskiej, wpisującej się w prostokątny obrys, którego krótsze boki z leżącymi na nich punktami wierzchołkowymi  przepustnicy wyznaczają jej rozpiętość w płaszczyźnie czołowej, stanowiącą średnicę nominalną tarczy lub wysokość nominalną klapy, a dłuższe boki, pokrywające się z płaskimi, prostoliniowymi odcinkami konturu, leżącymi naprzemianlegle przy krańcach przepustnicy, wyznaczają jej grubość. Kontur profilu na powierzchni natarcia jest wklęsły, a kontur profilu na powierzchni spływu jest wypukły.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl