Sposób modyfikacji żywicy epoksydowej związkami epoksydowymi otrzymanymi z poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego

Sposób modyfikacji żywicy epoksydowej związkami epoksydowymi otrzymanymi z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) polega na tym, że do żywicy epoksydowej otrzymanej na bazie surowców petrochemicznych dodaje się żywicę epoksydową zsyntezowaną na bazie produktów degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu) bisfenolami w ilości od 1 do 30 części wagowych na 100 części wagowych żywicy na bazie surowców petrochemicznych i od 0 do 5 części wagowych środka odpieniającego na 100 części wagowych żywicy i modyfikatora, przy czym żywicę na bazie produktów degradacji PET ogrzewa się wstępnie w temperaturze 25-100°C przez okres od 5 do 30 minut, a kompozycję miesza się i ogrzewa się w temperaturze 25-100°C przez okres od 5 minut do 2 godzin i następnie ogrzewa się w temperaturze 50-100°C pod zmniejszonym ciśnieniem przez okres od 5 do 30 minut.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl