Sposób otrzymywania materiałów epoksydowych

Sposób otrzymywania materiałów epoksydowych w reakcji hydroksylowanych olejów roślinnych z żywicą epoksydową na bazie bisfenoli, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego, pod ciśnieniem normalnym, korzystnie wobec katalizatora, oraz sieciowania uzyskanych produktów reakcji, polega na tym, że reakcję prowadzi się w czterech etapach, z których pierwszy obejmuje zmieszanie i ogrzewanie komponentów, zaś każdy z dwóch następnych etapów obejmuje mieszanie i ogrzewanie komponentów oraz reakcję hydroksylowanego oleju roślinnego z żywicą epoksydową natomiast czwarty etap obejmuje utwardzenie otrzymanego produktu reakcji, przy czym w pierwszym etapie miesza się i ogrzewa hydroksylowany olej roślinny z 1/3 przewidzianej ilości żywicy epoksydowej, w temperaturze 40-100°C, w ciągu 10-60 minut, w drugim etapie podnosi się temperaturę mieszaniny reakcyjnej do 120-200°C, a następnie dodaje 1/3 przewidzianej ilości żywicy epoksydowej i prowadzi reakcję przez 1-4 godzin, w trzecim etapie dodaje się pozostałą 1/3 przewidzianej ilości żywicy epoksydowej i prowadzi reakcję przez następne 1-30 godzin, utrzymując temperaturę mieszaniny reakcyjnej w zakresie 120-200°C, a w czwartym etapie mieszaninę reakcyjną ochładza się, korzystnie do temperatury 40-80°C i utwardza otrzymany produkt.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl