Sposób otrzymywania poliestrów i żywic poliestrowych z pierścieniem karbazolu

Sposób otrzymywania nienasyconych poliestrów i żywic poliestrowych z pierścieniem karbazolu, o ogólnym wzorze 1, w którym x i y oznaczają liczbę merów pochodzących z propano-1,2-diolu i 3-(9-karbazolilo)propano-1,2-diolu-, przy czym x + y = 1 oraz x i y nie są mniejsze od zera, przez polikondensacje składników wyjściowych, wśród których są glikole alkilenowe oraz bezwodniki maleinowy i fumarowy, charakteryzuje się tym, że w reakcji polikondensacji glikolu dietylenowego i propano-1,2-diolu z bezwodnikiem ftalowym i bezwodnikiem maleinowym, stosuje się 3-(9-karbazolilo)propano-1,2-diol w miejsce przynajmniej części propano-1,2-diolu, prowadząc estryfikację w temperaturze 170 do 220°C pod poduszką gazu obojętnego, przy azeotropowym usuwaniu wody kondensacyjnej, do osiągnięcia liczby kwasowej poniżej 50 mg KOH/g, a następnie otrzymany poliester oziębia się do temperatury poniżej 100°C i rozpuszcza w kornonomerze sieciującym.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl