Sposób otrzymywania preparatu do przedłużania czasu sedymentacji w agrochemicznych cieczach opryskowych

Sposób polega na tym, że suchy usieciowany poli(kwas akrylowy) zawierający mocznik w ilości powyżej 0,1% wagowych, wprowadzany do matrycy polimerowej na etapie jego syntezy, o zdolności spęczniania 120-410 g wody na gram żelu, spęcznia się wstępnie w wodzie destylowanej w proporcji 0,5-2,0 g polimeru na 10 g wody, a następnie rozdrabnia się na mokro tak otrzymany hydrożel akrylowy do średnicy ziaren o wielkości od 0,05 do 0,50 mm do otrzymania skoncentrowanego produktu o konsystencji pasty, po czym uzyskany preparat konfekcjonuje się i przechowuje się przez dłuższy czas izolując od działania promieniowania słonecznego.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl