Sposób pomiaru ciśnienia w układach hydraulicznych lub pneumatycznych

W badanym układzie wydziela się przestrzeń pomiarową z co najmniej jednym odkształcalnym sprężyście oknem przepuszczającym lub odbijającym światło. Kalibruje się optyczny układ pomiarowy dla promienia laserowego (Ipad) przechodzącego przez okno lub odbitego od niego, poprzez przyporządkowanie kalibrowanej wielkości natężenia światła (I(x)), mierzonej na końcu drogi geometrycznej światła przez czujnik światła (4), konkretnej wartości ciśnienia stanowiącej różnicę pomiędzy ciśnieniem panującym w kalibrowanym układzie a stałym ciśnieniem otoczenia. Wyznacza się w ten sposób współczynnik kalibracji. Następnie przy zachowaniu stałego ciśnienia otoczenia mierzy się przy pomocy skalibrowanego układu optycznego zmiany natężenie światła (I(x)), po czym na podstawie zmierzonej wartości natężenia światła (I(x)) wyznacza się ciśnienie (p) wewnątrz badanego układu, zgodnie ze wzorem: p = K • I, gdzie: K - liniowy współczynnik kalibracji, I - zmierzone przez czujnik światła (4) natężenie (I(x)).

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Hydraulika
Inżynieria mechaniczna
Urządzenia pomiarowe
Techniki mechaniczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Hydraulika
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl