Sposób regeneracji zużytej ziemi bielącej

Zużytą ziemię bielącą wprowadza się do granulowanego złoża inertnego lub aktywnego chemicznie o temperaturze poniżej 1200°C, w którym równolegle z procesem regeneracji ziemi bielącej prowadzi się przy udziale czynnika utleniającego proces spalania gazowego paliwa węglowodorowego, wytwarzający w złożu strefę reakcyjną o podwyższonej zawartości rodników OH, HO2, H i O, CHx, po czym odzyskuje się ziemię bielącą w postaci sypkiego materiału pozbawionego substancji organicznych i karbonizatów. Zużytą ziemię bielącą korzystnie wprowadza się wprost do złoża lub w najniżej położone jego warstwy, którego temperatura zawiera się w przedziale 700 - 900°C.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl