Sposób wytwarzania epoksydowego komponentu kleju

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania epoksydowego komponentu kleju, zawierającego związki epoksydowe otrzymane z glikolizatów poli(tereftalanu etylenu) oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych, który polega na tym, że związki epoksydowe o wzorze ogólnym 1, 2 lub 3, w ilości od 1 do 50 części wagowych na 100 części wagowych żywicy epoksydowej, ogrzewa się przez 5 do 30 minut w temperaturze 30-100°C, po czym dodaje się do nich żywicę epoksydową wybraną z grupy eterów di- lub poliglicydylowych bisfenoli, zwłaszcza 2,2-bis (p-hydroksyfenylo)propanu, eterów di- i poliglicydylowych glikoli, eterów di- i poliglicydylowych małocząsteczkowych żywic nowolakowych, oraz korzystnie środek odpieniający, w ilości od 0 do 5 części wagowych na 100 części wagowych żywicy i związków epoksydowych, a następnie otrzymaną kompozycję miesza się, ogrzewając w temperaturze 30-100°C, przez 5 minut do 60 minut.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl