Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu

Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że wyjściowy roztwór ortofosforanów o stosunku molowym Na/P od 1,4 do 2, a korzystnie 1,6 do 1,8 i stężeniu korzystnie 20-22% (m/m) P2O5, poddaje się odparowaniu do stężenia korzystnie 28% (m/m) P2O5, najlepiej w temperaturze podwyższonej, korzystnie 80-90°C lub poddaje się schładzaniu do temperatury niższej od temperatury otoczenia, korzystnie co najmniej o 10°C, lecz nie niższej niż minus 5°C, po czym oddziela pierwszego rodzaju kryształy uwodnionych ortofosforanów dwusodowych, oddzielone kryształy gromadzi do wykorzystania w kolejnych etapach procesu, zaś pierwszy przesącz poddaje się drugiemu odparowaniu, do uzyskania stężenia nie mniej niż 33% (m/m) P2O5, korzystnie 35-36% (m/m) P2O5, schładza do temperatury otoczenia i oddziela drugiego rodzaju kryształy uwodnionej soli podwójnej, które gromadzi do wykorzystania w kolejnych etapach procesu, a końcowy przesącz, zwierający pozostałe fosforany zawraca do początkowego etapu procesu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl