Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu

Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że wyjściowy roztwór (R1) ortofosforanów o stosunku molowym Na/P od 1,4 do 2, a korzystnie 1,6 do 1,8 i stężeniu korzystnie 20-22% (m/m) P2O5, schładza się do temperatury niższej od temperatury otoczenia, korzystnie o co najmniej o 10°C, lecz nie niższej niż minus 5°C i oddziela pierwszego rodzaju kryształy (A) uwodnionych ortofosforanów dwusodowych, oddzielone kryształy gromadzi do wykorzystania w dalszych etapach procesu, zaś pierwszy przesącz (R2) poddaje się odparowaniu, do uzyskania stężenia nie mniej niż 33% (m/m) P2O5, korzystnie 35-36% (m/m) P2O5, oddziela drugiego rodzaju kryształy (B) uwodnionej soli podwójnej, które gromadzi do wykorzystania w dalszych etapach procesu, a końcowy przesącz (R3), zawierający pozostałe fosforany zawraca do początkowego etapu procesu.

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.387892

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl