Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych

Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych wykorzystujący proces sieciowania według wynalazku, charakteryzuje się tym, że jako związki sieciujące stosuje się funkcjonalne pochodne kumaryny zawierające w swojej strukturze grupy karboksylowe oraz grupy hydroksylowe, przy czym sieciowanie prowadzi się w obecności chelatów metali wielowartościowych i/lub wielofunkcyjnych izocyjanianów i/lub żywic aminowych.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl