Sposób wytwarzania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej

Sposób otrzymywania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej zawierającego Fazę I, Fazę II lub ich mieszaninę polega na tym, że miesza się wysuszone rozpyłowo ortofosforany sodu z wodą przy stosunku wagowym suszone ortofosforany do wody od 1:0,4 do 1:0,6 oraz z recyrkulowanym pylistym tripolifosforanem sodu zawierającym co najmniej 75% frakcji o uziarnieniu poniżej 0,25 mm, zawierającym czyste Fazy I i II lub ich mieszaninę, przy stosunku wagowym suszone ortofosforany i recyrkulowany produkt od 1,0:0,9 do 1:1,5, po czym taką mieszaninę kalcynuje się przez co najmniej 60 minut w temperaturach około 350-550°C.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl