Zastosowanie tufu wulkanicznego do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, spiekany kompozyt na osnowie miedzi umacniany cząstkami tufu wulkanicznego oraz sposób wytwarzania spiekanego kompozytu na osnowie miedzi umacnianego cząstkami tufu wul

Zastosowanie tufu wulkanicznego po obróbce termicznej jako materiału do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, w których wyprażony tuf o średniej wielkości ziaren poniżej 20 μm, a korzystnie poniżej 5 μm, w ilości 0,1 do 12% masowych w przeliczeniu na masę kompozytu, jest rozproszony w osnowie metalicznej miedzi, przy czym tuf zawiera przynajmniej SiO2 w postaci K(Al2Si3O8) w ilości 32 do 51% masowych, Fe2O3 w ilości 11 do 13% masowych i Al2O3 w ilości 9 do 12,5% masowych w przeliczeniu na masę tufu. Opisano również spiekany kompozyt na osnowie miedzi, umacniany cząstkami tufu oraz sposób wytwarzania spiekanego kompozytu na osnowie miedzi, umacnianego wyprażonymi, rozdrobnionymi cząstkami tufu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl