Zespół samonaprowadzania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu na kierunek wiatru

Zespół samonaprowadzania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu na kierunek wiatru ma sztywno ustalony w głowicy wysięgnik, na końcu którego jest usytuowany kierunkowy silnik wiatrowy, sprzężony mechanicznie przekładnią wychylającą z kołem osadzonym na konstrukcji nośnej. Kierunkowy silnik wiatrowy stanowi silnik karuzelowy o pionowej osi obrotu, ułożyskowanej obrotowo względem wysięgnika, wyposażony w parzystą ilość płatów. Zespół charakteryzuje się tym, że osie płatów silnika kierunkowego są przez koła obiegowe połączone z kołem słonecznym bezpoślizgowej przekładni planetarnej o przełożeniu 1:2, przy czym koło słoneczne jest ułożyskowane obrotowo w wysięgniku oraz sprzęgnięte z dwustabilnym mechanizmem nastawczym, utwierdzonym na wysięgniku i przestawiającym koło słoneczne z jednego położenia stabilnego względem wysięgnika o 90° w drugie stabilne względem wysięgnika położenie.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Odnawialne źródła energii
Energia wiatru
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie przemysłowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl