Dwuszybowe przeszklenie zespolone

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja zespolonego przeszklenia dwuszynowego, stosowanego w oknach i drzwiach. Dwuszybowe przeszklenie zespolone zawiera szybę zewnętrzną i szybę wewnętrzną. Pomiędzy nimi usytuowana jest, osadzona u podstawy przeszklenia, przegroda z cienkiego szkła. Wysokości przegrody jest mniejsza niż wysokość szyby wewnętrznej lub i zewnętrznej. Ponadto przegroda jest umieszczona równolegle do ich płaszczyzn.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Produkcja, transmisja i konwersja energii
Ogrzewanie i wentylacja
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie budowlane
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl