Separacyjny wielostopniowy młyn udarowy

Separacyjny wielostopniowy młyn udarowy ma kadłub tak stopniowany, że każdy stopień, licząc według kierunku przemieszczania materiału jest o większej średnicy. W kadłubie jest umieszczony na poziomym wale stopniowany tarczowy wirnik z bijakami. Na obwodowych wewnętrznych powierzchniach ścian poszczególnych stopni są zamocowane odbijające płyty. Młyn ma załadowczy króciec, połączony z pierwszym stopniem młyna, oraz ma odbiorczy króciec, usytuowany tangencjalnie w zamykającej ostatni stopień tarczowej pokrywie i połączony z komorą ostatniego stopnia młyna. Celem wyeliminowania zjawiska przedostawania się do gotowego produktu niedostatecznie zmielonych cząstek rozdrabnianego materiału, w obrębie lokalizacji w pokrywie ostatniego stopnia młyna wylotowego otworu, który łączy ostatni stopień z odbiorczym króćcem, kadłub ma na wyznaczonej długości wewnętrznej obwodowej powierzchni ostatniego stopnia ścianę pozbawioną odbijających płyt, podczas gdy pod wylotowym otworem ostatniego stopnia jest umieszczona separacyjna płyta, która z leżącym naprzeciw niej fragmentem pozbawionej odbijających płyt obwodowej powierzchni ściany ostatniego stopnia formuje usytuowany obwodowo kanał dla niedostatecznie zmielonej frakcji materiału.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl