Przeciwprądowy młyn strumieniowy

Przeciwprądowy młyn strumieniowy zawiera wewnątrz pionowo usytuowanego korpusu komorę rozdrabniania, ograniczoną od dołu perforowaną przegrodą, pod którą usytuowane jest doprowadzenie pierwszego nośnika energii, formującego w komorze rozdrabniania fluidalną warstwę rozdrabnianego materiału. Kanał podawania materiału, przeznaczonego do rozdrabniania, zaopatrzony w dozownik, jest usytuowany w korpusie ponad komorą rozdrabniania, a nad perforowaną przegrodą są przeciwprądowo usytuowane dysze podawania pod ciśnieniem drugiego nośnika energii  potrzebnego do rozdrabniania materiału. Wewnątrz korpusu, na obrzeżu komory rozdrabniania jest utworzona dodatkowa komora gromadzenia materiału do rozdrabniania, a w niej są usytuowane wyloty dysz drugiego nośnika energii.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl